การออกแบบโฆษณาสำหรับโครงการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ไม่เล่นการพนัน (Advertising for football without gamble project)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : คณิน แตงเกตุ (Kanin Tangked)
ชื่อผลงาน : การออกแบบโฆษณาสำหรับโครงการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ไม่เล่นการพนัน (Advertising for football without gamble project)
ปีการศึกษา : 2549

บทความที่เกี่ยวข้อง