การเคลื่อนไหวของแมวกวักในวิถีไทย (Thai-Styled Maneki Neko)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : ชารีย์ บุญญวินิจ (Charee Boonyavinij)
ชื่อผลงาน : การเคลื่อนไหวของแมวกวักในวิถีไทย (Thai-Styled Maneki Neko)
ปีการศึกษา : 2552

         

          ศิลปนิพนธ์เรื่อง “การเคลื่อนไหวของแมวกวักในวิถีไทย" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบประติมากรรมลอยตัวแสดงออกถึงคติความเชื่อที่ว่าแมวเป็นสัตว์นำโชค ด้วยความรู้สึกเคลื่อนไหวจากการกวักเรียกรวมกับมนต์เสน่ห์ในวิถีชีวิตของคนไทยที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ในความเรียบง่ายที่แฝงชั้นเชิงภูมิปัญญาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อิริยาบทตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งพบค่ำ ถ่ายทอดความรู้สึกกระฉับกระเฉง ให้บรรยากาศโดยรอบคึกคักและตื่นตัวตลอดเวลาชวนให้เข้าหาแทนการกวักเรียก จากแมวธรรมดาผ่านตำนานเรื่องเล่าทำให้แมวกลายเป็นแมวกวักที่ทุกคนรู้จักดี

          ชิ้นงานมีลักษณะเป็นการถอดประกอบขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ และนำมาประกอบเข้ากันด้วยการสร้างเดือย เจาะรู และการเข้าไม้แบบง่าย ๆ อีกทั้งใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น เชือก ไม้ประเภทต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานในผลงาน โดยผลงานมีทั้งหมดรวมจำนวน 4 คู่ การหดตัวของดินพื้นบ้านแต่ละแหล่งที่มาเป็นตัวกำหนดขนาดการขึ้นรูป โดยมีอุณหภูมิในการเผาเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้พอดีกันและอาศัยการเผาที่ต่างอุณหภูมิและบรรยากาศนี้กำหนดสีของชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปในตัว

          เคลือบที่นำมาใช้มีเอกลักษณ์ คือ มีลักษณะคล้ายผิวของไม้ตัดกับลักษณะเนื้อดินที่มีความด้าน สร้างความหลากหลายของโทนสีและพื้นผิว อีกทั้งเคลือบใสเพื่อสร้างโทนสีที่เข้มขึ้นในแต่ละเนื้อดิน

          ภายในชิ้นงานได้ซ่อนกลไกที่ทำให้ชิ้นงานมีชีวิต จะขยับช้าขยับเร็วก็ตามอิริยาบถการกวักเรียกของแต่ละตัว สร้างจุดสนใจและดึงดูดให้เข้ามาใกล้และลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวไปกับ “แมวกวักในแบบฉบับของไทย”    

          This Art thesis, THAI STYLE MANIKI NEKO, presents the creativity of the ceramic art in the form of sculptures which represents the beliefs of Thai people that cats bring luck. The daily activities of Thai people are simple but in the simplicity lay the intelligence which is advancing in its unique way. Thais begin their days with excitements that spread all around which draw attention to people with curiosity better than the direct way.

          The characteristic of the art work is that they some in pairs (total of 4 pairs), and each art work consist of many pieces put together using basic woodwork include the usage of ropes different types of wood. The contraction of clays from different places determents the size of the art work. The temperature of the kiln is vital in order to perfectly join each piece together and different temperatures and atmospheres also give different color to the work.

          The glaze used has unique characteristic, having both wooden and clay which create varieties of shades and surfaces. The story turned an ordinary cat to the well-known “Maniki Neko”. Within the sculpture there are mechanisms that give movement and bring life to the art work. Each has different speeds which create different interest points to the “THE STYLE MANIKI NEKO”.
 

บทความที่เกี่ยวข้อง