เสื่อกก

ชื่อผู้สร้างผลงาน : อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน : เสื่อกก

 
          กก เป็นพืชที่ชอบขึ้นในที่ราบลุ่มมีน้ำขัง ซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ทั่วไปของอำเภอบ้านสร้าง ชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างมีการทำเสื่อกกกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว ในปัจจุบัน มีศูนย์ทอเสื่อกกที่ตำบลบางปลาร้า จะมีแปลงสาธิตการทำนากก การย้อมสี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทอเสื่อกกเสมอ แต่เดิมทำใช้ภายในครอบครัว และเมื่อมีจำนวนมากจึงนำออกจำหน่ายเป็นผืนเสื่อ ต่อมาได้พัฒนาเป็นของที่ระลึกต่างๆ เป็นเสื่อพับ กระเป๋าเสื่อ รองเท้าแตะ กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ กล่องใส่เครื่องเขียน และนำมาประดิษฐ์เป็นพวงหรีดจำหน่ายซึ่งได้รับความนิยมมาก

 

ที่มา
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2544.

http://www.ru.ac.th/province/prachinburi/culture/wit_people3.htm

คำกำกับ : เสื่อ, กก