การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเรื่อง “จินตนาการ” (Animation design “Imagination”)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : ทรงพล ชัยเดช (Songpon Chaidash)
ชื่อผลงาน : การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเรื่อง “จินตนาการ” (Animation design “Imagination”)
ปีการศึกษา : 2551

 

 

            แอนิเมชั่นเรื่อง “imagine” เกิดขึ้นมาจากความคิดที่ว่า ในสมัยนี้เยาวชนถูกชี้นำให้ไปในทางที่ไม่ดีด้วยสื่อที่ผิด ๆ ทั้งเกมส์ที่รุนแรง สื่ออนาจาร ทำให้เยาวชนขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดสิ่งที่เรียกว่า จินตนาการ นั้นเอง
            โดยแอนนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยให้เยาวชนที่ได้ดูคิดแตกต่างออกไปและให้เห็นว่าสิ่งรอบกายเรานั้นมันสามารถนำมาสร้างสรรค์อะไรได้บ้าง