โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือคัดไทย-อ่านไทย สำหรับเด็ก 3-5 ปี (Illustration designing for the Thai handwriting drills and the Thai pronunciation drills)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : บัณฑิตา กุลบุตรดี (Buntita Koolabuddee)
ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือคัดไทย-อ่านไทย สำหรับเด็ก 3-5 ปี (Illustration designing for the Thai handwriting drills and the Thai pronunciation drills)
ปีการศึกษา : 2548

ภาพผลงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง