โครงการออกแบบสวนหย่อมขนาดเล็กสำเร็จรูปภายในอาคาร (Indoor gardening set)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : สุทธิเดช อัศวชมพูนุช (Suttided Asavachompoonuch)
ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบสวนหย่อมขนาดเล็กสำเร็จรูปภายในอาคาร (Indoor gardening set)
ปีการศึกษา : 2550

 

 

         การทำสวนในอาคารปัจจุบันมีมากขึ้นด้วยสาเหตุที่ไม่มีพื้นที่รอบตัวบ้านหรือรอบตัวอาคาร แต่การทำสวนในอาคารนั้นก็ยังมีอุปสรรค์มากมาย โดยขนาดของพื้นที่ว่างที่มีในอาคารนั้นก็แตกต่างกันออกไปทั้งมาก-น้อยเช่นเช่น โถง ระเบียง(ประมาณ 1.50 x 2.0 เมตร) ดาดฟ้า ใต้บันได มุมอาคาร ฯลฯ การได้รับแสง ทึบแสง ของพื้นที่นั้นๆก็ต่างกันออกไป ทำให้สภาพพื้นที่ที่นำพืชมาปลูกก็มีผลต่อพืชนั้นๆด้วย
          การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กและรองรับการจัดสวนหย่อมขนาดเล็ก ภายในอาคาร มีความต้องการเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีการศึกษาการออกแบบสวนในอาคารต่างๆ ปัญหาของการทำสวนในอาคาร และการต่อแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถทำเป็นสวนสำเร็จรูปได้ เพื่อการขนย้าย-ขนส่ง และประกอบบนอาคารสูง ฯลฯ
          ผลของการศึกษาและออกแบบครั้งนี้ ทำให้ได้ ”สวนหย่อมขนาดเล็กสำเร็จรูปภายในอาคาร” ที่สามารถจัดเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กภายในอาคารได้ สามารถขนย้ายและประกอบใหม่ได้สะดวก ซึ่งทำให้คนที่ต้องการสวนหย่อมในอาคาร จัดสวนในอาคารได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
          โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นแบบModula สามารถต่อกันได้เรื่อยๆ โดยออกแบบเป็นชิ้นส่วนขนาดไม่ใหญ่เพื่อการขนส่ง และมีหลากหลายทรง เพื่อให้ได้เลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งานและความชื่นชอบของแต่ละบุคคล อีกทั้งสามารถปรับรูปทรงเพื่อใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้ง่าย โดยคำนึงถึงขนาดพื้นที่ เล็กสุด-ใหญ่สุด ที่มีความต้องการในสวนหย่อมขนาดเล็กภายในอาคาร
 

บทความที่เกี่ยวข้อง