ผ้าทอเกาะยอ

สันนิษฐานว่าการทอผ้าเกาะยอมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันนอกจากทำเป็นผ้าผืนแล้ว ยังมีการพัฒนารูปแบบขึ้นเป็นเสื้อทรงสำเร็จรูปทั้งบุรุษและสตรี

อ่านต่อ

ภาชนะดินเผาสทิงหม้อ, กระเบื้องดินเผาท่านางหอม

มีประวัติการทำสืบทอดกันมาอย่างช้านานเป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

อ่านต่อ

เครื่องเคลือบดินเผา

เวียงกาหลง แหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่สำคัญในภาคเหนือมาแต่โบราณ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบผิวแบบวียงกาหลงด้วยวิธีโบราณ

อ่านต่อ

เครื่องเขิน

เครื่องเขิน เครื่องสานทำด้วยไม้หรือไม้ไผ่ทาด้วยรักและชาด เครื่องเขินเรียกตามนามของผู้ประดิษฐ์ขึ้น คือ ไทเขิน

อ่านต่อ

เครื่องเงิน

ช่างเงินที่บ้านประตูปล่อง สืบเชื้อสายช่างเงินจากบรรพบุรุษที่ถูกกวาดต้อนมาจากแคว้นสิบสองจุไท ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านต่อ

มีด

อาชีพตีมีดของหมู่บ้านนี้ เชื่อว่า ทำกันมานานกว่า 100 ปี

อ่านต่อ

ผ้าหม้อห้อม

ผ้าหม้อห้อม ผ้าย้อมครามที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ผ้าตีนจกเมืองลอง

การทอผ้าตีนจกในจังหวัดแพร่มีเพียงแห่งเดียว คือ ที่อำเภอลองหรือเมืองลอง ผ้าตีนจกเมืองลอง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยยวนหรือชาวไทยโยนกซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

กุ๊บไต

กุ๊บไต คือ หมวกพื้นบ้านไทยใหญ่ มีลักษณะคล้ายงอบของภาคกลาง

อ่านต่อ

ก่องข้าว

ก่องข้าว เป็นภาชนะจักสานด้วยผิวไม้ไผ่สำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งไว้รับประทานในครอบครัวของคนล้านนา

อ่านต่อ

ตุงกระด้าง

การใช้ตุงกระด้างเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากพม่าหรือไทยใหญ่ ที่นิยมสร้างตุงกระด้างสำหรับบูชาพระรัตนตรัยอย่างถาวร

อ่านต่อ

ผ้าฝ้ายทอมือ

อำเภอป่าซางเป็นแหล่งกำเนิดผ้าฝ้ายทอมืออันเลื่องชื่อของลำพูนมาแต่โบราณ

อ่านต่อ

ผ้าซิ่นตีนจก

วัฒนธรรมการทอผ้านั้นมาพร้อมกับการอพยพเข้ามาของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีทั้งคนไทยวน คนลาวและคนไทยพวนถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์

อ่านต่อ

ไม้กวาดตองกง

การทำไม้กวาดตองกงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของอำเภอลับแล ซึ่งได้รับถ่ายทอดวิธีการทำไม้กวาดมาจากบรรพบุรุษที่ทำกันมานาน

อ่านต่อ

ผ้าไหมแพรวา

แพรวา เป็นชื่อที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับคลุมไหล่หรือใช้ห่มสไบเฉียงของชาวผู้ไทย

อ่านต่อ

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่น

อ่านต่อ