ศิริภัสสร ศิริไล

พ.ศ.2552 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดออกแบบลวดลายกระป๋องแป้งตรางู “Cool the world Design Contest 2009” รุ่นลิมิเท็ด อิดิชั่น

อ่านต่อ

แสงระวี รัตนวงศ์ศิริ

พ.ศ.2550 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design Workshop 2007 Contest An Exploration of Contemporary Interior Conditions “การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อวิถีชีวิตชุมชน หัวตะเข้” จัดโดย Interior Architecture and Interior Design Academic Council of Thailand ร่วมกับ TTF International Co.,Ltd.

อ่านต่อ

สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน

พ.ศ.2551 - Official Selection AniFest 2008 International Festival of Animated Films พ.ศ.2550 - Official Selection Interfilm Short Film Festival Berlin 2007 - Official Selection the 5th Asiana International Short Film Festival 2007, Seoul Korea - Jury’s Selection Degree Show 2007 (Graphic design) - Grand Prize Young Thai Artist Award 2007 (Film Categories) - Runners-up the Payut Ngaokrachang Award in the 11th Thai Shot Film & Video Festival พ.ศ.2549 - Finalist Global Stydent Animation Awards 2006, Stash DVD Magazine - Finalist Young Thai Artist Award 2006 (Film Categories) - Winner the Payut Ngaokrachang Award in The 10th Thai Shot Film & Video Festival

อ่านต่อ

สมชาย จงแสง

พ.ศ.2552 - รางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร 2552 สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ.2548 - นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2548 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร - Designer of the Year Award, Designer of the Year 2005, Silpakorn University

อ่านต่อ

สุพร เดชะรินทร์

พ.ศ.2551 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ โครงการประกวดต้นฉบับ รางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 เรื่อง อุ๊ยโหย ! ฉันเป็นชาย นายเป็นหญิง พ.ศ.2548 - รางวัลชนะเลิศ, รางวัลปยุต เงากระจ่าง เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 9 จัดโดยมูลนิธิหนังไทย จากเรื่อง “ครุฑน้อย”

อ่านต่อ

สุทธวดี ศหุนาฬุ

พ.ศ.2548 - PROJECT : BLACK. WHITE. I CLIENT : FX Designed and art directed opening title, promotional television spots and teasers for the show “BLACK. WHITE.”

อ่านต่อ

สุวรรณ คงขุนเทียน

พ.ศ.2552 - Honor Award, Designer of the Year 2008, Silpakorn University พ.ศ.2551 - Good Governance Awards 2551, สถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์ / สมาคมธนาคารไทย / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) - Design Excellent Awards 2551, Department of Export Promotion พ.ศ.2549 - Best Dining Room Furniture, TIFF 2549 Export Awards - Outstanding New Modern Furniture, TIFF 2549 Export Awards พ.ศ.2548 - Outstanding New Modern Furniture, TIFF 2005 Export Awards - Design of the Year, Elle Decoration Magazine Thailand พ.ศ.2547 - Designer of the year 2547, Silpakorn University - Design for Asia Award Winner 2547, Hong Kong Design Centre - Prime Minister’s Export Award Thailand, Depertment of Export Promotion

อ่านต่อ

อรรถพล ศิริมงคล,โสภณ เกษหอม, ธนัญวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต, นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร, ปฐมพงศ์ สืบสาย, ชนิดา โสภณวุฒิกุล, สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน, สุดารัตน์ สุพรรณคง

พ.ศ.2550 - “มิวสิควีดีโอ เพลง เก็บดวงดาว ของเสถียรธรรมสถาน” ได้รับรางวัล TAM Award สาขา Best Animation for Television : Short Form-Music Video จากงาน Thailand Animation and Multimedia 2007 โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ

เอกรัตน์ วงษ์จริต

พ.ศ.2552 - รางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ.2551 - Furniture Design Award 2008 for “Bouncy Tangy” chair, Singapore furniture industries council - Denmark Award 2008 for “Sputnik” chair กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2550 - Best of the best Designer Award, Designer of the year 2007, Silpakorn University - Designer of the Year Award, Designer of the year 2007, Silpakorn University - Outstanding Dining Room Furniture for “Gastby” chair, TIFF Award 2007, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ - Prime Minister’s Award for Craft Factor Company Limited, สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 - Outstanding Dining Room Furniture for “Nirvana d’Oro” chair, TIFF Award 2006, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ - Outstanding Dining Room Furniture for “Kimono” chair, TIFF Award 2006, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ - Best Furniture, Wallpaper Magazine First Class Design Award 2006 พ.ศ.2548 - Designer of the Year Award, Designer of the year 2005, Silpakorn University - Best furniture, Elle Decoration Magazine 2005

อ่านต่อ

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว

พ.ศ. 2547 - One of the excellent designs by Cotton, Thailand (Sanitary ware) พ.ศ. 2546 - Winner : Mouse design contest by Central Pattana, Thailand (Product) - Bronze Price : Modern Sofa design contest by Modernform, Thailand (furniture) - Was selected in the good design object contest by Orange, Thailand (decorative item) - Winner : Magic life Creative Contest by 3M, Thailand (graphic)

อ่านต่อ

ปิติทัศน์ ไววิริยะ

พ.ศ.2548 - 2nd Prize, Bombay Sapphire Designer Glass Competition, 2005 - Finalist, i-mobile Concept Phone Competition,2005 พ.ศ.2547 - 2nd Techpoint in Design 2004 - 2nd Seco Lamp Design Contest, 2004 - Finalist Cotto Smart & Sanitary Ware, 2004 พ.ศ2544 - Finalist Asian Leather Design Award, 2001

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี

พ.ศ. 2551 - รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบอัตลักษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ทีวีไทย) พ.ศ. 2552 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐวี ศรีโสภา

พ.ศ.2551 -รางวัล The Winner “WorldStar Award 2008” จัดโดย WPO (World Packaging Organization) -รางวัลชนะเลิศการประกวดหัวข้อโครงการวิจัย “Universal Design Packaging Research Topic” โครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเปิดภาชนะบรรจุน้ำดื่มสำหรับผู้สูงวัย จัดโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ บริษัท Siam Toppan Packaging พ.ศ.2550 -รางวัล The Winner “Asia Star Award 2007” จัดโดย APF (The Asian packaging Federation) -รางวัล The Winner “ThaiStar Award 2007” ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Packaging) ผลงาน บรรจุภัณฑ์เห็ดในน้ำเกลือ ตรา “เห็ดบ้านสวน” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -รางวัลชนะเลิศ “Food Packaging Design Award 2007” ประเภทอาหารจากเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์สำหรับลำไยอบแห้ง ตรา “สวนในเวียง” จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2549 -รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

พ.ศ.2548 - Best of the Best Designer of the Year, Designer of the Year 2006, Silpakorn University พ.ศ.2542 - เหรียญรางวัล ออกแบบดีเด่น โรยัลคอลเลจออฟอาร์ท ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ.2541 - ทุนสนับสนุน การทำงานศิลปะนอกสถานที่ (ประเทศโปรตุเกส) โรยัลคอลเลจออฟอาร์ท ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ.2540-47 - ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ทบวงมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ สิงห์สาย

พ.ศ.2551 - รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน ธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 พ.ศ.2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 พ.ศ.2547 - รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน ธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

อ่านต่อ

พัดชา กิจชัยเจริญ

พ.ศ.2551 -รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ “กล้าที่จะเลิก/ปฏิเสธ” โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. พ.ศ.2550 -รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ “ควันบุหรี่มือสองในสถานศึกษา” โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. ชื่องาน “กว่าจะหมดหนึ่งมวน” -รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสื่อแฝงในบรรยากาศรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ “ควันบุหรี่มือสองในสถานศึกษา” ของ สสส. ชื่องาน “Police around you !!!” -รางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบโฆษณาของ 1-2-call ในโครงการ คั้นกะทิ ชื่องาน “moonwalk” ได้ฝึกงานกับ sc matchbox และเงินรางวัล 1 แสนบาท

อ่านต่อ