ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐวี ศรีโสภา

พ.ศ.2551 -รางวัล The Winner “WorldStar Award 2008” จัดโดย WPO (World Packaging Organization) -รางวัลชนะเลิศการประกวดหัวข้อโครงการวิจัย “Universal Design Packaging Research Topic” โครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเปิดภาชนะบรรจุน้ำดื่มสำหรับผู้สูงวัย จัดโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ บริษัท Siam Toppan Packaging พ.ศ.2550 -รางวัล The Winner “Asia Star Award 2007” จัดโดย APF (The Asian packaging Federation) -รางวัล The Winner “ThaiStar Award 2007” ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Packaging) ผลงาน บรรจุภัณฑ์เห็ดในน้ำเกลือ ตรา “เห็ดบ้านสวน” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -รางวัลชนะเลิศ “Food Packaging Design Award 2007” ประเภทอาหารจากเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์สำหรับลำไยอบแห้ง ตรา “สวนในเวียง” จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2549 -รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ