ข่าวสาร


ขอเชิญร่วมงาน Art Book Fair ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

เวลา :วันที่: 21 - 30 ตุลาคม 2554 เวลา: 9.00-17.00 น.
สถานที่ :หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

Art Book Fair

วันที่: 21 - 30 ตุลาคม 2554

เวลา:9.00-17.00 น.

ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับ หอศิลป์ แกลเลอรี่ และศิลปินอิสระ ขอเชิญร่วมงาน Art Book Fair ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

Art Book Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ของหอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ให้เป็นพื้นที่กลางสำหรับหอศิลป์องค์กรด้านศิลปะ และศิลปิน ได้จัดจำหน่ายและนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ สูจิบัตร หนังสือ และ ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก กิจกรรม และ เสวนาทางด้านศิลปะ จากศิลปินและตัวแทนหอศิลป์ แกลลอรี่

หอศิลป์และกลุ่มศิลปินที่เข้าร่วม ได้แก่

 • Bangkok Art House
 • 100 ต้นสนแกลเลอรี่
 • VER Gallery
 • สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
 • มูลนิธิที่นา
 • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • Ardel Gallery of Modern Art
 • Thavibu Gallery
 • เดอะ คอมม่อน
 • กรกฤช เจียรพินิจนันท์
 • ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณสุเนตราโชติกไกร

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

โทร:02-612-6741

อีเมล์:merchandise@jimthompsonhouse.com

กิจกรรม Art Book Fair

 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554

เวลา :15.00 -17.00 น.

เรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับศิลปะ ในเมืองไทย

ผู้ร่วมเสวนา : ภัทรวดี ภัทรนาวิก, หนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น,วรเทพ อรรบุตร, ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

ดำเนินรายการโดย กฤติยา กาวีวงศ์ และ จิตติ เกษมกิจวัฒนา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554

เวลา :15.00 -17.00 น.

เรื่อง : เมืองร่วงสมัยจินตภาพล่วงสมัย

ผู้ร่วมเสวนา : ยรรยง บุญ-หลง สถาปนิก-นักเขียนประจำนิตยสาร B-1 เจ้าของผลงาน‘บันทึกลับสถาปนิกโรบินฮู้ด’ และวรเทพ อรรคบุตร ศิลปิน/นักเขียนด้านศิลปะ-สถาปัตยกรรม ในนิตยสาร ART SQUARE และวารสารสมาคมสถาปนิกสยาม (อาษา)

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554

เวลา :15.00 -17.00 น.

เรื่อง : สถานการณ์การวิจัย วิจารณ์ และการรายงานข่าวศิลปะร่วมสมัย

ผู้ร่วมเสวนา : ภัทรวดี ภัทรนาวิก ทัศนัย เศรษฐเสรี และ วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ดำเนินรายการโดย กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554

เวลา :17.00 –19.00 น.

เรื่อง : การเริ่มต้นรวมกลุ่ม Modular Aesthetics ระบบการทำงาน การช่วยเหลือในระบบ Artist ความเป็น Specialist แต่ละสายอาชีพ ของแต่ละคน ที่สามารถมาพึ่งพากันได้

ผู้ร่วมเสวนา : ยุทธชัย ตั้งวงษ์เจริญ (New media Visual Art), นที มณฑลวิทย์ (Sound & Visual Art), อดิศร สุทธิวานิช (Photo Art), วศิน อินทรสาร (Interactive Art), สุดารัตน์ โรจนวานิช (Product Sculpture)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554

เวลา :18.00-20.00 น.

เรื่อง : การอ่านบทกวี (poetry reading)

ผู้ร่วมเสวนา : กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ร่วมด้วย นิกร แซ่ตั้ง, ตุล ไวฑูรเกียรติ,อภิชาติ ยิ้มย่อง (harmagazine), อ้น sonnet and alcohol และ มินตา

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

เวลา :18.00-20.00 น.

เรื่อง : 10 คำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับศิลปะ

ผู้ร่วมเสวนา : อ.สุธี คุณาวิชยานนท์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554

เวลา :15.00-17.00 น.

เรื่อง : เมืองสวรรค์รำไร

ผู้ร่วมเสวนา : อาจารย์กฤษณะพล วัฒนวันยูจากคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบรรณาธิการหนังสือ Urban Paradise อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

เวลา :15.00 - 17.00 น.

เรื่อง : อนาคต และ ทางออกของสิ่งพิมพ์ศิลปะในเมืองไทย

ผู้ร่วมเสวนา : ไพศาล ธีระพงษ์วิษ นักวิจารณ์อิสระ ดร บัณฑิต จันทร์วิโรจน์กิจ บก หนังสือวิภาษา

จิตติ เกษมกิจวัฒนา ดำเนินรายการโดย กฤติยา กาวีวงศ์

For PressRelease

Art Book Fair

Date: 21 - 30 October2011

Time: 9.00 - 17.00 hrs

At The JimThompson Art Center

The Jim Thompson Art Center, in collaboration with art centers,art galleries and artists, cordially invites you to theArt Book Fair, to beheld 21 - 30 October 2011, from 9.00 a.m.- 17.00 p.m. at The Jim Thompson Art Center.

The aim of theArt Book Fairis to provide a venue whereart centers, galleries, and artists can distribute catalogs andsouvenir products, as well as arrange activities and discussions betweenart center and gallery representative about the Arts and works byartists.

Art Book Fair participants incude:

 • BangkokArtHouse
 • 100 Tonson gallery
 • VER Gallery
 • Goethe Institute, Bangkok
 • The Land Foundation
 • BangkokArt and CultureCentre
 • Ardel Gallery of Modern Art
 • Thavibu Gallery
 • The Common
 • Kornkrit Jianpinidnan
 • etc

For furtherinformation, please contact

Khun Sunetra Chotiggrai

The Jim Thompson Art Center

Tel:02-612-6741

Email:merchandise@jimthompsonhouse.com

บทความที่เกี่ยวข้อง